- 46 500 barn og unge fikk støtte fra barnevernet i 2009. Det er 5 prosent flere enn i 2008, og nesten 50 prosent flere enn for ti år siden.

Hvis vi går ut i fra at denne utviklingen fortsetter frem mot 2030, og vi forutsetter en årlig økning på 2 prosent, vil mer enn 70 000 barn og unge trenge bistand fra barnevernet i løpet av 20301.

I 2030 vil over 17 000 barn og unge bo i institusjon, fosterhjem og andre typer bo- og behandlingsopphold – nesten 6000 flere enn i dag.

Ved utgangen av 2009 var 11 350 barn og unge plasserte utenfor familien, nesten 5 prosent flere enn i 2008. Dersom vi legger til grunn et anslag på en årlig økning på mer beskjedne 2 prosent, vil over 17 000 barn og unge bo i fosterhjem, institusjon og andre typer bo- og behandlingsopphold ved utgangen av 2030.

I 2030 vil 7900 personer jobbe i Bufetat – 2600 flere enn i dag 5200 vil jobbe i det kommunale barnevernet – 1800 flere enn i dag.

Ved utgangen av 2010 var det 5300 ansatte i Bufetat, det vil si 1,07 ansatte per barn som Bufetat har vedtatt tiltak for (4954), ved utgangen av 2010. Det var 3400 årsverk i det kommunale barnevernet i 2009, 0,07 ansatte per barn og unge som fikk støtte fra barnevernet i 2009 (46 500). Det ble i 2010 gjennomgått over 45 600 meldinger.

Dette er en økning på nesten 10 prosent fra 2009. Undersøkelsessakene har økt med 60 prosent fra 2002 til 2009. Forutsatt en lik fordeling av Bufetat-ansatte i forhold til barn som Bufetat har vedtatt tiltak for ved utgangen av 2030, etter en årlig vekst i antall barn på 2 prosent, vil nesten 7900 personer arbeide i Bufetat i 2030.

Forutsatt lik fordeling av kommunale årsverk og en årlig vekst på 2 prosent i antall barn og unge som mottar støtte fra barnevernet, vil det være 5200 årsverk i det kommunale barnevernet i 2030.

Kilder: SSB, NOU 8:2009 om Kompetanseutvikling i barnevernet)