Hverdagen kan slå ut pusten på de fleste og bekymringen for barn, jobb eller familie.

Mange føler at de ikke strekker til verken hjemme eller på jobb, samtidig som de kjenner at de har mye mer å gi. Andre ønsker å komme ut av negative tanker og bekymringer som tar all energi i hverdagen.

Kanskje du sliter med dårlig selvfølelse og lav selvtillit.

 Kanskje du ønsker å sette nye konkrete mål eller du ønsker et karrierebytte?

Samtidig tør du ikke helt å stole på at du er god og kunnskapsrik nok, og frykten stopper deg? Kanskje du føler hverdagen er fylt med stress, indre uro og bekymringer for ting som har skjedd, eller skal skje, og dette hindrer deg i å være tilstede med de du har rundt deg?

 

Når du og jeg skal jobbe sammen vil dine tanker og følelser være et sentralt tema. Gjennom å forstå hvordan tanker skaper følelser, hva tanker egentlig er, og hvordan du kan forholde deg til egne tanker er målet at du skal få tillit til deg selv, og at du skal lære deg å stole på egne valg og følelser.

Som samtalepartner og Coach guider vi deg i denne prosessen med finne din trygghet, ved bruk av coaching verktøy og coachingmetoder.

 

Gjennom dette vil du oppleve at du blir mer tilstede i eget liv, du får de resultatene du ønsker, og samtidig kjenner du på ro, mestring og glede i prosessen.

Ved å utforske og erfare at du selv har alt du trenger, vil du automatisk oppleve bedre selvfølelse på sikt. Dette vil gjøre at du lettere kan stole på egne valg og meninger, og du vil kunne stå i krevende situasjoner i livet uten å miste fotfeste.

Vi tar også oppdrag i å aktivisere barn og ungdom for gruppen fosterhjem, som trenger avlastning helg og ukedager.

Mestringsstrategier