VEILEDNING og MILJØARBEID 

• Veiledning og miljøarbeid rettet mot enkeltpersoner i alder 16-20 år med rusproblemer og problematferd
• Utfordringer kan være relatert til problematferd, sosiale ferdigheter eller læringsutfordringer

• Direkte miljøarbeid knyttet til enkeltpersoner og eller i grupper på tur og eller i hjemmet
• Miljøarbeid i hjemmet, som et avlastende eller kompenserende tiltak
• Opplæringstiltak for foreldre


• Tiltak kan foregå i samarbeid med skole, med siktemål om å opprettholde opplæringsmål 
• Leksehjelp til elever som trenger ekstra oppfølging
• Sosial læringsarena for elever som trenger trening av sosiale ferdigheter tilrettelegges 

• Kartlegging av spesifikke utfordringer knyttet til sosiale ferdigheter og selvstendighet

• Veiledning og bistand i utvikling, rutiner og prosedyrer for å sikre omsorg, opplæring, miljøarbeid 
 

Vi har flere miljøarbeidere med bakgrunn som lærer, miljøterapeuter og ruskonsulenter